• Telefon: +994 50 7367575 / +99470 8975657


Fövqəladə hal işıqlandırması - Emergency lightingFövqəladə hal işıqlandırması - Emergency lighting

Təcili Yardım işıqlandırması və Təhlükəsizlik işarəsi aşağıda sayılan yerlərdə məcburi olaraq təsis edilməlidir.

Təcili işıqlandırması obyektin şəbəkə gərginliyinin kəsilməsi ilə avtomatik olaraq dövrəyə girən işıqlandırma sistemidir. Qəza, zəlzələ, yanğın və s kimi səbəblərdən ötəri kəsilən şəbəkə gərginliyindən avtomatik olaraq dövrəyə girən təcili vəziyyət işıqlandırması harada tesis sürətli və etibarlı bir şəkildə evakuasiya edilməsini təmin edər.

Təcili Yardım İşıqlandırma
1-) Çıxış yollarında; üfüqi oxda 1m hündürlükdə ən az 5 lüks
2-) Asanlıqla çaxnaşma oluna biləcək olanlarda ən az 2 lüks
3-) Yüksək risk daşıyan sahələrdə 15 lux’dən ən az olmamaq üzrə ümumi işıqlandırmaların%10-u olmalıdır.

Təcili Yardım işıqlandırması və Təhlükəsizlik işarəsi aşağıda sayılan yerlərdə məcburi olaraq təsis edilməlidir.
1. Təcili Yardım çıxış yeri
2. Nərdivanlar
3. Döşəmə səviyyəsi dəyişməsi
4. Exit işarəsi
5. Yön mübadiləsi
6. Koridorlar ərzində
7. dəhlizlər kəsişmə nöqtələri
8. Yanğın həyəcan düyməsi
9. Yanğın Söndürmə avadanlığı
10. Çıxışlar
11. İlk Kömək qutusu
12. Elektrik pano otaqlar
13. Təhlükə riski yüksək sahələr

Müəllif: Şahvaris Zaminoğlu