• Telefon: +994 50 7367575 / +99470 8975657


İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqındaİstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
Siz, burada müxtəlif tip insidentlərin araşdırılma qaydaları, komissiyanın tərkibi, tərtib olunan "İZ" formalı akt və s haqqında geniş məlumat əldə edəcəksiniz.